BELGELENDİRME VE DENETİM ŞARTLARI

  • Denetimlere ilişkin tüm kriterler ve kılavuzlar www.saglikliisyeriprogrami.com   ve www.sisder.org.tr internet adreslerinde yayınlanmıştır. Denetim tarihinden önce şartların karşılanmış olduğunu güvence altına almanız gerekmektedir. Herhangi bir kriterin gerekliliğinin yerine getirilmemiş olması sertifika almanıza engeldir.
  • 50 ve 50 yatak üzeri Konaklama Tesisleri başvuruları, Tesisin “Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Güvenli turizm Sertifikası” olması halinde kabul edilecektir.
  • Sağlıklı İşyeri Sertifikası tamamen ihtiyari bir sertifika olup, kanun, mevzuat, genelge vb. ile belirlenmiş herhangi bir sertifikanın yerine geçmez.
  • İlk denetimin yapılmasını müteakip, herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde sertifikanız 3 işgünü içerisinde teslim edilecektir.
  • Denetim Periyotlarının Aylık, 2 ayda 1, 3 ayda 1 ve 4 ayda 1 seçilmesi durumunda 1 sene içerisinde denetimlerden bir tanesi gizli müşteri veya habersiz denetim şeklinde yapılır. 6 aylık denetim periyotunun seçilmesi durumunda ayrıca her periyotta bir adet gizli müşteri veya habersiz denetim daha yapılır ve fiyata dahildir.
  • Her periyot öncesi yapılacak denetim öncesi ücretinin, yetkilendirilmiş kuruluş hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
  • Gizli müşteri veya habersiz denetimlerinde uygunsuzluk bulunması halinde kuruluş uyarılacak ve 3 işgünü içerisinde uygunsuzluğun ortadan kaldırılması istenecektir. Aksi takdirde sertifika iptal edilecek, SİSDER ve www.saglikliisyeriprogrami.com adresinde yayınlanacaktır.
  • Sertifika 1 adet basılacak olup, ikinci, büyük ve ingilizce sertifika talepleri ayrıca ücretlendirilecektir.
  • Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.
[]
1 Step 1
Firma Bilgileri
İşletme Tipi
İşletme Büyüklüğü
Taahhüd

Sağlıklı İşyeri Belgelendirmesi için başvuru ve taahhüt

Bu başvuru, yukarıda detayı verilen kuruluş bilgileri için geçerlidir. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini teyit ederim. Ayrıca SİSDER tarafından yayınlanan “Sağlıklı İşyeri Belgelendirme Programı” kapsamındaki Belgelendirme faaliyeti ile ilgili SİSDER tarafından yayınlanan Belgelendirme Rehberinde yer alan  şartlara ve yükümlülüklere uymayı, Belgelendirme Kuruluşu tarafından aylık periyotlarda denetime tabi tutulacağımı, ayda bir periyotla gizli müşteri/ habersiz denetim uygulaması yapılacağını, gizli müşteri olan denetçinin denetim sırasında tesisten aldığı hizmet bedelini, Belgelendirme Kuruluşu ile karşılıklı mahsuplaştırılacağını bu çerçevede belgelendirme sonucu dikkate alınmaksızın yapılan değerlendirmelere ilişkin ön ücretleri ve belgenin verilmesi durumunda gerekli diğer ücretleri zamanında ödemeyi taahhüt ederim.


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Menü