Üyelik Başvurusu

[]
1 Step 1
1- Kurumsal Bilgiler
Kuruluş Adı
İş Adresi
0 /
İli
İlçesi
Telefon No
Faks No
Vergi Dairesi
Vergi No
Web Adresi
Çalışan Sayısı
Yapısı
Statüsü
2- Faaliyet Alanları
Sistem Akreditasyon Yetkileri
Diğer Sistem Akreditasyon Yetkileri
0 /
Akreditasyon Alanları
Diğer Sistem Akreditasyon Alanları
0 /
3- Temsilci/Asil Üye Bilgileri
3.1- Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
Mesleği
Görevi
Mezun Olduğu Okul
Diğer Üye Olunan Dernekler
3.2- Nüfus Bilgileri
TC Kimlik No
Doğum Tarihi ve Yeri
Anne Adı
Baba Adı
Nüfus Cüzdanı Seri / Sıra No
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mah. / Köy
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
3.3- Adres Bilgileri
Ev Adresi
0 /
İli
İlçesi
Ev Telefonu
Cep Telefonu

SisBeDer Tüzel Kişilik Üyelik Başvurusunda İstenecek İlave Belgeler


1- Tüzel Kişiliğin SisBeDer'e üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu tarafından alınan kararın fotokopisi veya tüzel kişiliği temsile Yetkili Kişi/Kişilerce imzalanmış Üst Yazı (Yetki Belgesi ile birlikte)

2- İmza Sirküleri

3- Ticaret Sicil Gazetesi

4- Temsilcinin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

5- Temsilcinin İki Adet Vesikalık Fotoğrafı

Sistem Belgelendirme Derneği’nin Tüzüğü’nü okudum ve kabul ettim. Bu hükümlere uyacağımı, dernek için çalışacağımı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aidat ve ödemeleri süresinde ödeyeceğimi ve sunduğum bilgilerin doğruluğunu beyan eder, derneğinize üyeliğimin kabulünü onayınıza sunarım.
Previous
Next