Teyit Belgesi Almak İçin Türkak’a Başvuracakların Dikkatine

TÜRKAK dışındaki Akreditasyon Kuruluşlarının akreditasyon kapsamlarında düzenlenen ISO 9001 / ISO 14001 Yönetim Sistemi Belgeleri ile Deney, Kalibrasyon ve Muayene raporları için Kamu İhale Mevzuatında öngörüldüğü üzere TÜRKAK inceleme yaparak teyit belgesi düzenlenmektedir. Teyit işlemleri için, TÜRKAK Yönetim Kurulunun 21.06.2007 tarih ve 2007/488 sayılı kararı gereğince, 01.07.2007 tarihinden bu yana belge başına 300 TL (KDV dâhil) ücret alınmaktadır.

Belirtilen tarihten bu güne kadar 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen söz konusu ücret artırılmamış, aynı miktarda tutulmuştur. Ancak, hem ülkemizdeki fiyat artışları hem de piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak TÜRKAK Yönetim Kurulu tarafından belge teyit ücretinin yurtiçi kuruluşlar için 750 TL, yurtdışı ve yabancı menşeili kuruluşlar için 200 Euro olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren belge teyidi için TÜRKAK’a başvuracak kuruluşlardan ülkemizde yerleşik olanların, her bir belge için belge teyit ücreti olarak KDV dahil 750 (Yediyüzelli) TL’yi, yurt dışından başvuran veya yabancı menşeili kuruluşların ise 200 (İkiyüz) Euro’yu bankaya ödemeleri ve dekontunu Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bilgi almak için telefon: 0312 4108254